Solitoni
  • Entry Media
  • Entry Media
  • Entry Media

Description:

Published: January 21, 2015 0 0 236
By: Barbara Malkoč, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Hrvatska
Category: Mathematics

Večina nelinearnih PDJ modela koji su razvijeni da bi opisali „univerzum“, posebno oni koji uključuju mnogo sustava jednadžbi, moraju se riješavati numerički jer opčenita analitička rješenja ne postoje. Dobar primjer predstavljaju Navier-Stoke (NS) jednadžbe mehanike fluida koje se koriste pri modeliranju kretanja Zemljine atmosfere i oceana. NS jednadžbe su PDJ-bazirane tvrdnje o očuvanju mase, momenta i energije i temelj su za numeričko predviđanje budućeg vremena i klimatskih promjena. Ti matematički modeli su toliko kompleksni da ukoliko želimo predvidjeti promjene prije nego se one dogode, moramo koristiti super računalo.
No ipak postoje posebna analitička rješenja za neke nelinearne PDJ-e od fizičke važnosti, jedna od najpoznatijih postojećih su rješenja nelinearnih valnih jednadžbi solitona. Soliton je stabilan solitarni (ili usamljen, izdvojen, pojedinačni) val, prostorno lokaliziran puls koj se širi konstantnom brzinom bez mjenjanja oblika, ravnoteža koja postoji između različitih konkurentnih doprinosa uređenih nelinearnih jednažbi gibanja.